Till Franska Guyana

Nu är det dags att lämna Brasilien för denna gång. Vi har tagit tåget från den trevliga marinan i Jacarré in till den kommersiella hamnen i staden Cabedelo där myndigheterna håller till. Receita Federal, d.v.s. tullen, som tidigare för det mesta varit det besvärligaste besöket, klaras här av snabbt och smärtfritt. Våra inklareringspapper från Rio Grande de Sul tar den trevlige tullaren hand om för att skicka tillbaka till kollegorna i Rio Grande. Vi får ett kvitto på att vi klarerat ut och överlämnat de rätta papperen.

Continue reading